28. februar 2021: Avisen VG, Verdens Gang, benyttet et av mine bilder i en artikkel om New York under covid-pandemien. Klikk på bildet for link til artikkelen.


I juni 2020 ble jeg kontaktet av Begensavisen som ville vite hvordan det var å bo i New York under urolighetene som herjet byen i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd i Minneappolis. To av mine bilder ble benyttet i reportasjen. Klikk på bildet for link til artikkelen.