On Saturday November 07, four days after Election Day, it was finally clear that Donald Trump is not re-elected as President, that he is losing to Joe Biden. Immediately after the news got out happy people started gathering in New York’s parks and public spaces to celebrate Joe Biden’s win and I think even more Donald Trump’s loss. The video below was taken with my Canon EOS 6D at Unions Square in Manhattan.

Lørdag 7. november, fire dager etter valgdagen, var det endelig klart at Donald Trump ikke vil bli gjenvalgt som president, at han taper mot Joe Biden. Umiddelbart da nyheten kom ut, begynte folk å samles i New Yorks parker og offentlige rom for å feire Joe Bidens seier og kanskje enda mer Donald Trumps tap. Videoen er tatt med Canon EOS 6D på Unions Square på Manhattan.

Similar Posts